Skip to content

Stadsgesprek over de toekomstige groene stad en ecologie

17 juni 2019

De bijeenkomst trapt af met een inspirerend verhaal van Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland.

Geniet u ook zo van de natuur in Almere? Weet u dat parken de stad koeler houden en dat mensen gezonder zijn als ze regelmatig buiten bewegen? Wat kunnen én moeten we daar mee in de toekomst van Almere? En wat is er nodig voor een gezonde stadsnatuur en een diversiteit aan flora en fauna?Over deze vragen gaan we graag samen met u en de groene partners in gesprek.

De gemeente werkt namelijk aan twee nota’s. Voor het ‘Meerjarenperspectief groenblauw’ verkennen we hoe groen en water de identiteit van de stad bepalen en hoe het kan bijdragen aan gezondheid en welzijn van stadsbewoners. Voor de ‘Visie ecologie’ horen we graag wat u belangrijk vindt als het gaat om de natuur in en om de stad.

We organiseren dit stadsgesprek samen met samen met IVN en u bent van harte welkom op 3 juli, van 19:30 tot 22:00 uur, in het KAF. Een avond met boeiende sprekers en tafelgesprekken. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar stadsgesprekken@almere.nl. 

(wij behouden ons het recht voor om reacties die de normen van goed fatsoen overschrijden gedeeltelijk of helemaal te verwijderen)

Geen reacties
Voeg reactie toe

* - verplicht veld