Direct naar paginainhoud

Ingesprek

Stadsgesprekken in Almere

Stadsgesprekken gaan over de toekomst van Almere. Plannenmakers verzamelen zo goede ideeën en belangrijke aandachtspunten om de stad te verbeteren. Door gesprekken met bewoners, experts, opiniemakers, stellingen op deze website en via social media verzamelen we de verschillende inzichten en meningen. Dit zorgt voor een frisse blik op Almeerse vraagstukken.

Op deze website worden nieuwe stadsgesprekken aangekondigd en delen we de opbrengsten. We nodigen u van harte uit om uw mening te geven. Kies de manier die bij u past.

Wat is de mening van Almeerders over het beheer van de stad?

Almere is een stad met veel groen, water en een goede bereikbaarheid. Dat maakt Almere bijzonder. Het is een uitdaging om dit in de toekomst ook zo te houden. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor het beheer van Almere. Hierin staat hoe we de komende 5 tot 10 jaar zo slim mogelijk om willen gaan met het geld dat er is.

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij uw wensen en ideeën over beheer. Daarom zijn we eind 2019 met Almeerders in gesprek gegaan over het onderhoud van de openbare ruimte. Zij hebben ons verteld wat zij van het beheer van de stad vinden en welke onderwerpen zij als inwoner van Almere belangrijk vinden. Graag vertellen we over de uitkomsten van deze stadsconsultatie, die ook kortgeleden aan de gemeenteraad gepresenteerd zijn. 

Lees verder wat er aan meningen over het beheer van de stad verzameld is

Mobiliteitsvisie

Werk, school, sporten, winkelen, uitgaan of vrienden en kennissen bezoeken. Als er geen corona-maatregelen zijn, verplaatsen wij ons om allerlei redenen en willen dat snel, veilig en comfortabel doen. Een goede infrastructuur is daarvoor belangrijk.

Het vervoerssysteem van Almere heeft binnen Nederland een onderscheidend hoge kwaliteit. Tegelijkertijd is verbetering mogelijk. Ook willen we dat onze mobiliteit duurzamer wordt. Daarom heeft het college een conceptvisie mobiliteit gemaakt voor de periode 2020 – 2030. Goede plannen maak je niet alleen. Daarom hebben we vorig jaar de mening van de stad verzameld in de eerste ronde stadsgesprekken. Daaruit is veel waardevolle informatie gekomen, die gebruikt is voor de concept mobiliteitsvisie. Meer weten? Bekijk dan een overzicht van de belangrijkste meningen van Almeerders (pdf MB) en hoe die meegenomen zijn in de mobiliteitsvisie. 

Voor de definitieve besluitvorming, hebben Almeerders een laatste kans gekregen om hun mening te geven over de voorgestelde visie. Hun reacties leiden mogelijk tot aanpassingen in de concept visie en worden in ieder geval verwerkt in een bijlage bij de visie. De planning is om de aangepaste visie nog voor de zomer voor besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

Meer over de (concept) mobiliteitsvisie